Kagia, R., Chepkirui, C., Walekhwa, M., Ogeto, T., Suge, T., Murithi, M., Ndubi, F., Wambugu, E., Baiwo, H., Malago, Z. and Kipsang, F. (2021) “Antimicrobial Activity of Moringa oleifera Leaf Extracts against Streptococcus pneumoniae Isolates”, European Journal of Biology and Biotechnology, 2(4), pp. 28–32. doi: 10.24018/ejbio.2021.2.4.223.